số 156 đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, TP Bắc Giang

T2 - T7: 8:00 - 17:30

020 43 56 79 29

viettintax@gmail.com

vi

Chi phí mua quà trung thu tặng khách hàng, nhân viên

2018-10-05 21:32:24 Tin thuế

0:42 29/08/2018Tin Tức

  • Sửa lỗi sai số PIN hoặc Không tìm thấy thiết bị chứng thư số
  • Vui tết thiếu nhi - Quốc tế thiếu nhi tại Viettintax
  • Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Lịch thi chứng chỉ hành nghề thuế MỚI NHẤT năm 2018
  • Một số tình huống cụ thể tiêu biểu về thuế Thu nhập cá nhân
  • Những trường hợp được điều chỉnh sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế

 

Chi phí mua quà trung thu tặng khách hàng, nhân viên

A. Hóa đơn

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Điều 3, Khoản 7 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC  quy  định như sau:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.”
==>> Như vậy theo quy định trên thì doanh nghiệp mua quà tặng, bánh trung thu tặng khách hàng và nhân viên khi biếu tặng phải xuất hóa đơn GTGT.

B. Thuế GTGT

1. Căn cứ pháp lý:

Khoản 3, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định giá tính thuế đối với hàng biếu tặng như sau:
“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

Khoản 5, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT có quy định như sau:

“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

==>> Như vậy: Quà tặng, bánh trung thu dùng biếu tặng khách hàng, tặng nhân viên thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Quà tặng,  bánh trung thu dùng biếu tặng khách hàng phải tính thuế GTGT đầu ra.
Giá tính thuế GTGT là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động cho, biếu tặng khách hàng.

C. Thuế TNDN

1. Căn cứ pháp lý

Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

“a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

==>> Như vậy theo quy định trên, chi phí mua quà, bánh trung thu tặng khách hàng là chi phí liên quan tới hoạt động kinh doanh. Nếu khoản chi này có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với những hóa đơn có tổng giá thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên thì được tính vào chi phí được trừ.

“– Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

==>> Như vậy, theo quy định trên chi phí mua quà tặng, bánh trung thu cho nhân viên là một khoản chi có tính chất phúc lơi, được tính vào chi phí được trừ, nhưng tổng các khoản chi có tính chất phúc lợi của doanh nghiệp trong năm, không được quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện của doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp chứng minh chi phí này thuộc phúc lợi của doanh nghiệp cho nhân viên, thì không phải xuất hoá đơn và tính thuế GTGT đầu ra và chi phí mua quà, bánh trung thu vẫn được tính vào chi phí được trừ.

D. Bộ chứng từ đầy đủ 

Để hạch toán quà tặng là quà tặng, bánh trung thu, kế toán cần có những chứng từ sau:

1. Quà tặng, bánh trung thu tặng khách hàng. Chứng từ gồm:

- Hoá đơn đầu vào mua quà tặng, bánh trung thu;
- Hợp đồng mua bán và chứng từ thanh toán. Nếu hóa đơn trên 20 triệu thì có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt;
- Hoá đơn đầu ra (xuất quà tặng, bánh biếu tặng)...
2. Quà tặng, bánh trung thu tặng nhân viên.  Chứng từ gồm có:

- Hoá đơn mua bánh
- Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nếu hóa đơn trên 20 triệu thì có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt;
- Hoá đơn đầu ra (nếu không có quy định tặng quà trung thu là phúc lợi của doanh nghiệp trong các hồ sơ liên quan);

- Danh sách, bảng kê nhân viên nhận quà có ký nhận
- Tờ trình của công đoàn về quà trung thu cho nhân viên
- Quy định trong quy chế tài chính, chi tiêu nội bộ… của doanh nghiệp...

Trên đây là những chia sẻ của Hãng Kiểm toán Viettintaxl về chi phí mua quà tặng, bánh trung thu tặng khách hàng, nhân viên khi Tết trung thu.

Bình luận