số 156 đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, TP Bắc Giang

T2 - T7: 8:00 - 17:30

020 43 56 79 29

viettintax@gmail.com

vi

Cách đăng ký người phụ thuộc cập nhật theo văn bản mới nhất

2018-10-05 22:42:59 Tin thuế

4:35 17/08/2018Tin Tức

  • Chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2018
  • Những Quyền của kiểm toán viên hành nghề ở Việt Nam
  • Sự khác nhau giữa Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ MỚI NHẤT
  • Cách xác định trường hợp nào kê khai thuế GTGT theo Tháng hay theo Quý
  • Chi phí lãi vay như thế nào là hợp lý khi tính thuế TNDN
  • Các trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT theo TT219/2013/TT-BTC

 

I. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan thuế

Căn cứ theo khoản 5 điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016:

"Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.”
Trường hợp người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với người phụ thuộc khác hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (như: Anh ruột, chị ruột, em ruột, Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột, Cháu ruột…) thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

(Theo Công văn 801/TCT- TNCN và Thông tư 111/2013/TT-BTC)

II. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 

(Phần này Hãng kiểm toán chỉ hướng dẫn đăng ký giảm trừ gia cảnh qua mạng trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký cho nhân viên của mình)

Làm mẫu 02TH trên HTKK như sau:

Bước 1: Các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK chọn "Kê khai" sau đó chọn "Quyết toán thuế thu nhập cá nhân" cuối cùng chọn "Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh"

Bước 2: Sau đó các bạn chọn "Năm, Lần kê khai" và chọn "Đồng ý

Bước 3: Sau đó hiện lên tờ khai 02TH thì các bạn điền thông tin vào. Trong hình dưới Hãng Kiểm toán Es-Glocal sẽ lấy ví dụ cho cả trường hợp Cá nhân đã có MST và chưa có MST.

VD1: Bà Mai Yến Linh đăng ký giảm trừ cho con trai là Nguyễn Nhật Minh. Con trai bà Linh chưa có MST cá nhân và dưới 14 tuổi nên chưa có CMT.

Trường hợp này bạn điền tại mục I trên tờ khai và bỏ trống 2 chỉ tiêu "MST cá nhân của người phụ thuộc" và "CMDN/CCCD...". 

Mục "Thời gian tính giảm trừ" "Từ tháng" ghi: 01/2018 -> "Đến tháng" ghi: Bỏ trống (Nếu xác định là đăng ký giảm trừ gia cảnh đến thời điểm nào thì ghi rõ tháng/năm vào đây) 

VD2: Ông Nguyễn Đình Viên đăng ký giảm trừ cho con trai là Nguyễn Đình Huy. Con trai Ông Viên đã có MST cá nhân và dưới 14 tuổi nên chưa có CMT.

Trường hợp này bạn điền tại mục II trên tờ khai và bỏ trống chỉ tiêu "CMDN/CCCD...". 

Mục "Thời gian tính giảm trừ" "Từ tháng" ghi: 01/2018 -> "Đến tháng" ghi: Bỏ trống (Nếu xác định là đăng ký giảm trừ gia cảnh đến thời điểm nào thì ghi rõ tháng/năm vào đây) (Xem hình minh họa)

Sau khi các bạn kê khai xong cho tất cả nhân viên của mình thì Ấn "Ghi" và "Kết xuất XML". Sau đó đăng nhập và gửi tờ khai

Lưu ý: Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Bình luận